Regulamin

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Rollup reklamowy, dostępnego pod adresem rollupreklamowy.pl, prowadzonego przez:

iREBU Maciej Skrzypczak
NIP: PL7811707984, REGON: 301717357
Polska, 60-447 Poznań, ul. Drogowców 20

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu rollupreklamowy.pl oraz pobrać go i wydrukować. Informacje o towarach podane w serwisie www, w szczególności opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Ceny i metody płatności

Ceny towaru podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki. Klient ma możliwość uiszczenia kwoty po przez system szybkich płatności.

Dostawa

Dostawa towarów jest ograniczona do obszarów Polski i odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia. Dostawa zamawianych towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłka kurierską. Wszystkie koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia, klient również zostanie poinformowany o maksymalnym czasie dostawy.

Reklamacje dotyczące towaru

Serwis rollupreklamowy.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@irebu.pl.

Zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Klientem, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Każde zamówienie składane przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na stronie rollupreklamowy.pl musi zostać potwierdzone pocztą elektroniczną przez obsługę serwisu.